Siya nalang ang natira

Ayan! Simulan natin kung kailan

Kung saan at kung paano nagmula ang lahat, sa nakaraan

Napakaraming mga pagsisisi

Na di mo akalaing doon ka magagawi

Noon pala ay isa kang makasalanan

Noon pala ay mali ang landas na sinusundan

Mga bakas ng nakaraan na pilit nang kinakalimutan

Ngunit kaaway ay nariyan

Upang ipakitang wala kang patutunguhan

Nagsimula ang lahat nang matuto ka sa buhay

Inakalang lahat ay  tama at may saysay

Nasaktan ka saiyong pamilyang kailanma’y di na mabubuo

Kaya gumawa ka ng alam mong makakapagpasaya sayo

Nanigarilyo, naglasing, nakipagbarkada at nalulong sa bisyo

Napasabak sa gulo at nakipagrelasyon sa maling tao

Yung inakala mong makakapagayos ng buhay mo

Ito pa ang nagsira sayo

Iniwan ka ng mahal mo

Nasaktan ka at nagtangkang magpakamatay

Winalang silbi mo ang buhay

Pinaasa ka’t tinalikdan

Hindi ka niya pinahalagahan

Ang sakit diba? Ang hapdi diba?

Iniwanan ka ng bakas na hindi mo malimut-limutan

Pinagpalit ka sa iba, na makikitang mas angat ka pa

Pero, mali ka!

Dahil hindi mo pa alam ang tunay na kahulugan ng pagibig na tinutukoy nila

Sa kabilang banda

Sino pa ba ang natira?

Mayroon pang nananatili at umaasa

Umaasa, na babalik ka Sakanya

Sino nga ba Siya?

Ang nagpahalaga at nagbugay ng buhay mo

Ang kumalinga at pumuprotekta sayo

Ang pumulot sayo sa putikan

Itinatayo ka sa ka sa kabila ng iyong pagkukulang

Ang nagligtas sa iyong pagkakasala

Ipinakita ang Kanyang ginawa

Siya y ung namatay sa krus ng kalbaryo

Muling nabuhay at ika’y tinubos

Ang tunay na Nagmahal

At patuloy na magmamahal

Oo! Siya nalang ang natira…

….Free verse poetry….

Advertisements

I found you in Light

In the darkness where I am,
I cannot see everything that I want. Living in the past life, loving the sin I have committed, loving those worldly thing in the darkness where I am
Now I’m looking at the back and front of me, there’s no difference that I can see
There’s no light, even a single light never shine at me
I don’t even know where I am now
The only thing I recognize is I’m in the darkness
It’s hard to see someone, who can help me at this point
It’s hard to see something that make me fight for
I know that there’s no light everywhere
I go I know that my path is not inline
My direction is wrong I don’t have strong…
I’ve faced the reality that I will not be free with this whole darkness
I expect that walking on this path can lead me to brokenness
And this wrong direction is leading me to fall into temptation.
What a hard process that I can’t handle this kind of problem
And finally, I saw a very huge light on the other side
A straight path that leads me to go to the promise land
And I have correct direction from the darkness to light
What is this? And who is that?
I saw a hand stretching to reach me
A hand that touches my soul that makes me feel the comfort
A hand that I’m afraid to hold, because I don’t know who is that!
Yes, I don’t even know that! Then, I go to that way where the light is in there
I come closer to see who’s lighting me
To see the hand stretched to hold me
To explore the light that I couldn’t ever saw before
Because I don’t know who’s behind all this
And I’m afraid to move at this way
And I fear to hold and to reach the light I see I turn back….
I turn back to the darkness I’ve been before
To the past and to the foolishness of me
To the sorrow and bitterness I turn back, from light to darkness
At the first place, it’s a good decision
And I think that turning back will lead me to the fullest
To the happiness that I want
Because, there is freedom
Yes! Freedom in the midst of darkness where I am, again,
It’s awesome,
I experience a lot of things
I’ve saw every perspective of the world
Every hardship and happiness
But at the end, I fall…..
I fall into the deepest part of the darkness
I’ve been sunk in the lowest
I don’t know what to do and I just say
“Help me, I’m drawn”
After I fall, there’s no difference
It is the darkness
I also saw in the high
But the only thing is, I’ve got many wounds
I don’t know how will it heal
I look up and say, is anybody here?
Then the light shine at me
And see again the hand reaching me
Holding again my hand and touching my soul
Now I’m not afraid
Because I trust this light that I know that is in my back and front but I just ignore
The light that’d been covered by darkness because of my sin
The light, The light that heal my wounds
The light that comfort me in the dark
That never leave me around
Now I saw you …
Now I know who’s that light
The light that gives me the true happiness
The light that saves me from the darkness
The light that leads me to the straight path….
It is Jesus!
The living hope
The source of strength
The savior of everyone
The light that puts me to His light
He is Jesus!
The light!
Now I know!
Jesus is the light!
From darkness to light Jesus…..
I found you in light!